.: Colección básica Literatura alemana


external image alemania-partido-despedida-mundial.jpg


Literatura alemana: enténdese por literatura alemana a producción literaria dos pobos xermanofalantes de Europa Central, incluíndo non só Alemania, senón taménos autores Austria e Suiza, que empregan esta língua.

external image Coleccin%20bsica.png?1278071154
external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691