.: Colección básica Literatura americana


external image 2635836308_8208cd7c35_m.jpg

Literatura americana: enténdese por literatura americana aquela que se produce dentro das fronteiras dos Estados Unidos de Norteamérica.As peculiares características de creación e desenvolvemento do pobo norteamericano fan que a súa literatura sexa, tamén moi particular, carecendo de tradición anterior á colonización europea.

external image Coleccin%20bsica.png?1278659109

external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691