.: Colección básica Literatura australianaexternal image scarlet20night20sydney20opera20house20sydney20australia.jpg


Literatura australiana: enténdese por literatura australiana a producción literaria xurdida en Australia a partir do século XIX. Fortemente influenciada polos seus colonizadores, ingleses sobre todo, non será ata os albores do século XX, cando alcance a súa independencia creativa.

external image Coleccin%20bsica.png?1278659109

external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691