.: Colección básica Literatura brasileiraexternal image brasil.jpg


Literatura brasileira: enténdese por literatura brasileira a producción literaria que xurde en Brasil a partir do seu descubrimento no século XVI. Marcada pola colonización europea, acada a súa madurez a mediados do s. XIX, e chega ata a actualidade.

external image Coleccin%20bsica.png?1278071154
external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691