.: Literatura españolaexternal image 142262975_5968ab1bb9_m.jpg


Literatura española: enténdese por literatura española o conxunto de producción literarias creadas en calquera dos idiomas do estado español, por autores españois. Exceptuamos a literatura galega que analizaremos aparte.

external image Coleccin%20bsica.png?1278659109

external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691