.: Literatura Infantil


external image 4461652862_734bf40f4e_m.jpg


Literatura Infantil: "Enténdese por literatura infantil a literatura dirixida hacia o lector infantil, máis o conxunto de textos literarios que a sociedade considerou aptos para os máis pequenos, pero que en orixe escribíronse pensando en lectores adultos (por exemplo As viaxes de Gulliver, A illa do tesouro ou Platero y yo)." Fuente: Colaboradores de Wikipedia. Literatura infantil [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2010 [fecha de consulta: 21 de junio del 2010]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil&oldid=38240193>.

external image Coleccin%20bsica.png?1278659109

external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691