.: Literatura israeliexternal image on-campus_israel.jpg


Literatura israeli: entendense por literatura israeli as produccións literaris xurdidas dentro do estado de Israel. Incluíremos aquí as creacións anteriores a 1948, nadas nos primeiros asentamentos sionistas en Palestina.

external image Coleccin%20bsica.png?1278659109

external image Recomendaccins%20contemporneas.png?1278071691